Om Familjero…

Familjero har startats av en socionom med lång erfarenhet av socialt arbete. Tillsammans med personal som har relevant utbildning och erfarenhet drivs verksamheten på ett etiskt och demokratiskt sätt. Vi är religiöst och politiskt obundna.

Familjero erbjuder psykosocialt stöd samt boende till personer som är utsatta för hot och våld. Vi tar emot kvinnor och män, medföljande barn samt husdjur. Vi har 20 platser, i hus och lägenheter. Vi skapar individuella lösningar för varje individ som placeras och återkopplar regelbundet till uppdragsgivaren.

I vårt professionella omhändertagande ges möjlighet till enskilda samtal, gruppverksamhet samt stöd i vardagen. I samtalen är det fokus på säkerhet, hälsa och ekonomi.

Kvalitetsutveckling sker kontinuerligt genom återkoppling från de som är placerade hos oss, uppdragsgivare och personal. Verksamheten ska bedrivas med hög rättssäkerhet, vara kunskapsbaserad, ha en god etik och den enskilde ska få en god omvårdnad. Uppdraget ska utformas i samverkan med den enskilde och socialtjänsten.

Vi har kontinuerlig kompetensutveckling och handledning.