Verksamheten

Innefattar bl.a

  • Ett tryggt boende
  • Stödsamtal
  • Kartläggning av individens framtidsplaner
  • Kontakt med arbetsmarknaden
  • Kontakt med föreningslivet
  • Skolgång för barn
  • Möjlighet till pedagogisk lek för förskolebarn
  • Coachande samtal om föräldraskap
  • Personal
  • Bostad

Vi påbörjar placeringen med säkerhetsveckor, vilket oftast inkluderar en säkerhetsbedömning med hjälp av polisens personskyddsavdelning. Utifrån den görs en handlingsplan tillsammans med individen. Vi har även ett samarbete med ett säkerhetsbolag gällande personlarm.

Stödsamtal kan handla om ekonomi, få en förståelse vad man har varit med om och få prata om den sorg som kan finnas om man har varit tvungen att lämna personer bakom sig för att vara i säkerhet. Det finns oftast ett behov att få stöd i kontakten med olika myndigheter såsom rättsväsendet, socialtjänst och polis. Vi är också med som extra stöd i rättegångsprocesser.

Vi arbetar med att stärka individen till att vara så självständig som möjligt och vår uppgift är att vara följsamma i den processen.

Under placeringens gång för vi en dialog med individen och socialtjänst gällande nästa steg i planeringen. Vi har god kontakt med privata hyresvärdar och kan ibland hjälpa till med förstahandskontrakt på lägenheter.