Kontakt

Nödvändig kunskap
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Kunskap om våldets konsekvenser är nödvändigt för att kunna ge ett bra bemötande och omhändertagande av kvinnor utsatta för våld och för att kunna arbeta förebyggande för att motverka våldet.Ur boken Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar
Gun Heimer, Annika Björck &
Chrystal Kunosson (red).

Kontakt
Vårt upptagningsområde är hela landet. Referenser finns för er som inte har samarbetat med oss tidigare.

Du når oss på telefonnummer:
073-069 75 41 / 072-312 58 58

Maila oss på
lotta@familjero.se