LEDIGA PLATSER:

Just nu finns det en ledig lägenhet.

Om Familjero

Familjero har startats av en socionom med lång erfarenhet av socialt arbete. Tillsammans med personal som har relevant utbildning och erfarenhet drivs verksamheten på ett etiskt och demokratiskt sätt. Vi är religiöst och politiskt obundna.

Familjero erbjuder psykosocialt stöd samt boende till personer som är utsatta för hot och våld. Vi tar emot kvinnor och män, medföljande barn samt husdjur. Vi har 20 platser, i hus och lägenheter. Vi skapar individuella lösningar för varje individ som placeras och återkopplar regelbundet till uppdragsgivaren.
här kan du läsa mer...

Värdegrund

Medskapande
Vi arbetar för att individen ska vara medskapande i verksamheten. Individens erfarenheter och syn på sitt eget stödbehov blir vägledande i handlingsplanerna. Genom att lyfta fram och synliggöra egna resurser och aktivt arbeta för att individen medvetandegörs om sina tillgångar, kompetens och förmåga till förändring, utjämnas maktförhållandet mellan individen och oss professionella. Med individen som medskapare arbetar vi tillsammans med ett gemensamt mål att individen ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv under trygga förhållanden i samhället.
här kan du läsa mer...

Backsippan är en flerårig ört som tillhör familjen ranunkelväxter. Backsippan är fridlyst och skyddad, inte bara i Sverige, utan i de flesta mellaneuropeiska länderna.
En vacker och fin symbol för det som är värt att skyddas och som man dessutom kan finna i markerna kring våra skyddade boenden. Därför tyckte vi det passade fint med en stiliserad backsippa i vår logotype, vi vill visa att vi vill hjälpa människor att värna om det som är värt att skyddas.

Mål & vision

Vårt mål är att möjliggöra en vardag utan hot och våld. Detta görs med en kombination av traditionella säkerhetslösningar och ett gediget psykosocialt stöd.

"De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och reglerar statens makt över individen. Rättigheterna gäller för alla människor över hela världen oavsett härkomst, kultur eller specifik situation. Friheten från våld är en grundläggande fri- och rättighet och att säkra människors mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för demokratier världen över”.
/ NCK

Verksamheten

Vi arbetar med att stärka individen till att vara så självständig som möjligt och vår uppgift är att vara följsamma i den processen.
här kan du läsa mer...

Kontakt

Du når oss bäst på telefonnummer:
073-069 75 41
eller via mail på:
lotta@familjero.se